Oosterweegje 5 4317 AD Noordgouwe 0111 401 381 Noordgouwe Schuddebeurs

Noordgouwe is een mooi voorbeeld van een ringdorp: de kerk staat midden in het dorp met de gracht en sfeervolle, oude huizen er omheen; de rest van het dorp waaiert verder uit. Schuddebeurs staat bekend om zijn landhuizen.


Een rondje Noordgouwe geeft een goed beeld van een Schouws plattelandsdorp.  Kleine woningen voor de arbeiders en winkeliers, grotere voor de notabelen, een enkele boerderij en een nieuwbouwwijkje. Noordgouwe ligt ongeveer op de plaats waar vroeger de Gouwe, de verbinding met open zee van Zierikzee, lag. Toen dit noordelijke deel verzandde, werden in 1374 de schorren en slikken bedijkt. Noordgouwe igt vrij hoog en is tijdens de watersnoodramp droog gebleven. Rond 1750 kende Noordgouwe een bloeitijd als buiten voor de welgestelden van Zierikzee die zomers de warme stad wilden ontvluchten. Zij verpoosden op boerderijen rond het dorp waar zij enkele kamers lieten opknappen. Later werden deze boerderijen tot landhuizen verbouwd.


Vanuit de Brouwerijstraat kunt u een stukje van het voormalige kerkepad tussen Noordgouwe en Dreischor lopen. Niet alle inwoners kerkten in hun eigen dorp  maar liepen over het kerkepad naar een naburig dorp. Ook de boeren en arbeiders uit de polders gebruikten het kerkpad. Dit historische pad, dat onlangs in ere is hersteld, loopt via de Zuidweg en langs de Mooldijk (ooit hebben twee molens op de dijk gestaan) over een stukje akker naar de hoge Dreischorsedijk vanwaar u prachtig uitzicht hebt over  de akkers van Zonnemaire, Dreischor en Noordgouwe. Hier is een bankje geplaatst. Van oudsher stonden hier abelen als wachters in het landschap en van verre zichtbaar.  De oude, vermolmde bomen zijn een aantal jaren geleden vervangen door nieuwe aanplant. Via het Oosterweegje komt u terug in Noordgouwe.


Rond Noordgouwe heeft de ruilverkaveling van 1957 minder hard toegeslagen en zijn er ook in de richting van de Schouwse dijk nog kronkelige dijkjes te vinden. Over deze dijk ligt het Kakkersweel. Deze waterplas is ooit ontstaan na een dijkdoorbraak, wellicht de Sint Aagtenvloed (1288).


Over de Kloosterweg, aan de Heereweg zijn de vijf Conyerhuisjes te zien, gebouwd uit een legaat van Maria de Pottere door haar man John Conyers. Honderdvijftig jaar lang mochten hier weduwen van dokters of officieren wonen. Nu zijn huisjes in particuliere  handen. Het eerste, inmiddels voormalig, ziekenhuis van Schouwen-Duiveland (begin 1900)  ligt iets verderop. Even rechtsaf staat de stookruimte van de voormalige meestoof Willem III waar meekrap werd verwerkt. Deze werd in 1863 door twaalf Boeren opgericht. Ruim dertig jaar later werd het omgebouwd tot cichoreifabriekje, nu is het in particuliere handen.


De Donkereweg leidt kronkelend naar het bosrijke Schuddebeurs. Arbeiderswoninkjes worden opgevolgd door villa’s en landhuizen. Ook hier vestigden de notabelen uit Zierikzee zich. In Welgelegen en Mon Plaisier (1595) bijvoorbeeld, de laatste met het vrij toegankelijke Bos van de Toekomst dat bestaat uit gedenkbomen. Maar ook in Heesterlust aan de Heesterlustweg, Rustenburg aan de Kloosterweg en, iets moderner, Huize Maya, aan het eind van de Donkereweg. Vanaf het midden van zestiende eeuw bouwden de welgestelde stedelingen hier, hoog en droog, hun buitenhuizen om van het landleven te genieten of verbouwden hun boerderijen om tot landgoed. Vele zijn weer verdwenen, hun mooie namen (Den Thoorn, De Vetpot, Rust en Werk) leven slechts voort in de archieven.


De laatste watersnoodramp heeft Schuddebeurs niet geraakt. Toch geven de twee welen  (waterpoelen) aan dat in het grijze verleden ook hier dijkdoorbraken zijn geweest. De tuin van de driehonderd jaar oude Hostellerie Schuddebeurs ligt aan zo’n weel met uitzicht op twee houten Oostenrijkse ruilwoningen uit de jaren vijftig. Aan de andere weel ligt een monumentale boerderij.

Webdesign: Exposure

Oosterweegje 5

4317 AD Noordgouwe

telefoon: 0111 401 381

www.beautydagen.nl